Dimetyltereftalat, symbol DMT, p-C6H4(COOCH3)2, krystallinsk stoff, kjemisk råstoff som benyttes ved fremstilling av polyesterfibrer. Teknisk fremstilling av dimetyltereftalat fra p-xylen, oksygen og metanol eller ved forestring av tereftalsyre med metanol.