Dikesvineblom, toårig urt i kurvplantefamilien. 30–80 cm høy, med rødfarget stengel og gule tungekroner. Den sprer seg utelukkende med frø. Dikesvineblom ligner landøyda, men skiller seg fra den ved at de nedre bladene er hele, mens de er finnete hos landøyda. Dikesvineblom vokser i våte enger, beiter og langs vannkanter fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal, men finnes også spredt andre steder i landet. Den er særlig et plagsomt ugress i våte enger og beiter på Sunnmøre. Planten er sterkt giftig både i frisk, tørket og i ensilert tilstand, særlig for storfe. Kan bekjempes ved å slå av blomsterstengelen før frøsetting og med kjemiske midler.