Digital elektronikk, elektroniske krester som benyttes til behandling av binære signaler, se også digitalteknikk.