Digenitt, svart ertsmineral av kobber og svovel, Cu9S5, krystalliserer kubisk. Forekommer gjerne sammen med chalkositt, bornitt eller covellin. I Norge kjent fra ertsforekomster i Telemark og Finnmark. Navnet skyldes at mineralet var antatt å inneholde både én- og toverdig kobber.