Differensialsperre, kobling som gjør at differensialen kan settes ut av funksjon, slik at det ene bakhjulet ikke får spinne fritt. En variant av diferensialsperre er differensialbremsen som sørger for samme reaksjon, men som gjør det gradvis. Se differensial.