Differensialsentrifugering er separering av celleorganeller på grunnlag av deres forskjellige vandringshastighet under sentrifugering.