Differensialobservasjoner, relative posisjonsobservasjoner. En stjernes posisjon kan f.eks. bestemmes ved å observere dens stilling relativt til andre stjerner, hvis posisjon tidligere er meget nøyaktig fastlagt ved absolutte observasjoner. Motsatt: absolutte observasjoner.