Forskjellen i svingetall mellom to enharmoniske toner, f.eks. ciss og dess, f og eiss.