Dielektrisk forskyvning er en eldre betegnelse for elektrisk flukstetthet.