Diehard, en som kjemper til det siste, nekter å oppgi posisjoner eller meninger, motsetter seg uunngåelige forandringer, stokk konservativ.