Diatrem, (av dia- og gr. 'åpning'), breksjefylt vulkansk eksplosjonsrør dannet ved at vulkanske gasser har sprengt seg vei ut mot overflaten. I Norge finnes slike eksplosjonsrør i Oslofeltet (f.eks. Hurdalen) og ved Fen i Telemark.