Diastyl, søylehall med søyler som står langt fra hverandre. Avstanden mellom søylene innbyrdes er som regel tre ganger søylenes nedre diameter.