Diastole er det at en kort stavelse i begynnelsen av et ord blir forlenget.