Diastema, eller tannmellomrom, er et naturlig åpent rom i tannrekken mellom to tanntyper, for eksempel mellom fortenner og kinntenner hos gnagere og haredyr.