Diaminfarger, brukes dels som betegnelse for azofargestoffer som er fremstilt av diaminer (som benzidin, tolidin o.l.), dels i navn som diamingrønt, diaminblått osv. som betegnelse for en enkelt fabrikks produkter av denne art. Diaminfarger kalles ofte også bomullsfargestoffer fordi de farger bomull uten beiser.