Diakoniarbeider, person som er utdannet ved en diakoniinstitusjon og har mottatt kirkens innvielse til sin oppgave i menigheten eller ved en diakoniinstitusjon. Se diakonisse, diakon.