Diaklastisk, oppstått ved brytning, diaklaser; brutt.