Diagonalbygd båt, båt der bordkledningen er lagt i to lag med en viss vinkel i forhold til hverandre, det ytre lag oftest på langs som kravellbygging, det indre ca. 45 ° på dette. Mellom lagene legges ofte seilduk for tetningens skyld. Tidligere anvendt på mindre marinefartøyer.