Diadrom, gjennomløp, gjennomgang; tiden for en pendelsvingning.