Diademrødstjert, fugleart i trostefamilien. En liten rødstjert som utelukkende forekommer i Nordvest-Afrika. Hannen kjennetegnes på den svarte oversiden og de hvite tegningene på hodet og vingene. Hunnen ligner hunn av vanlig rødstjert.