Devovere, ved en høytidelig forbannelse innvie noe til undergang. Det nevnes flere romerske feltherrer fra den eldste tid som devoverte seg, dvs. viet seg og den fiendtlige hær til Tellus og Manes, idet de frivillig søkte døden mellom fiendene for derved å fremkalle den fiendtlige hærens undergang, f.eks. P. Decius Mus i samnitterkrigen 340 f.Kr. og hans sønn av samme navn 295 f.Kr.