deviasjon - navigasjonsavvik

I navigasjonen betegner deviasjonen det vinkelutslag en magnetnål (kompasset) får om bord i stålskip, i skip med stålforbindinger eller med maskineri, når det skipsmagnetiske feltet på kompassets plass har en annen retning enn den jordmagnetiske horisontalkomponent på stedet.

Faktaboks

Uttale
deviasjˈon
Etymologi
av engelsk, fra latin ‘av’ og ‘vei’

Hardt stål og jern er langt vanskeligere å magnetisere enn bløtt, karbonfattig jern. På den annen side blir hardt stål varig magnetisk, mens bløtt stål lett blir umagnetisk igjen når de magnetiserende krefter forsvinner. Så godt som alt stål og jern som brukes i skipsbygging, vil derfor inneholde noe «fast» (permanent) magnetisme og noe «flyktig». Det magnetiske feltet som er til stede der kompasset står, vil derfor nesten alltid være av sammensatt natur.

Å kompensere kompasset vil si å bringe deviasjonen ned til ganske små verdier ved hjelp av magneter og bløtt jern som plasseres i nærheten av kompasset etter bestemte regler.

Utregning av deviasjonen

Man kan fastslå magnetnålens retning i forhold til den magnetiske meridian på stedet ved å dreie skipet langsomt rundt og notere for hver 10. grads kursforandring nålens utslag. Disse utslag, deviasjon, setter man opp i kurve, som man så kan analysere. Slike analyser viser at deviasjonskurven lar seg løse opp i en rekke sinus- (cosinus-)kurver med forskjellige amplituder. Disse amplitudene, som selv er deviasjoner, skriver vi som A, B, C, D og E; deviasjoner for en enkelt kurs lar seg da skrive som:

dk = A + B sin k + C cos k + D sin 2 k + E cos 2 k og består av følgende deler:

Halvsirkeldeviasjon (leddene B sin k + C cos k), som skyldes skipets faste magnetisme og vertikalt indusert flyktig magnetisme.

Kvadrantdeviasjon som skyldes horisontalt indusert flyktig magnetisme: a. I symmetrisk fordelt jern (D sin 2 k). b. I usymmetrisk fordelt jern (E cos 2 k).

Konstantdeviasjon (A). Denne kan være av både magnetisk og umagnetisk natur. Som regel er den ubetydelig.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg