Deuce, i tennis betegnelse på stillingen 40–40 i et game, dvs. spillerne har vunnet tre ballvekslinger hver. Normalt vinnes et game av den som først vinner fire baller. Etter deuce må imidlertid en av spillerne vinne to baller på rad for å avgjøre gamet, og etter første ballveksling betegnes stillingen med «fordel» til den som vinner ballen.