Detonikk, (av detonere), læren om detonasjoner og sprengningstekniske problemer.