Detektivbyrå, privat kontor som etter oppdrag foretar undersøkelser, særlig i saker som politiet ikke befatter seg med, f.eks. ekteskapssaker.