Desulfurering, fjerning av svovel eller svovelgrupper som er naturlig til stede eller er innført i et stoff ved sulfurering. Brukes også om fjerning av svovel under fremstilling av jern og stål, olje og naturgass.