Destillasjonsrest, residuum, de tyngste komponentene i råolje; dvs. komponentene som ikke lar seg fordampe ved temperaturene som anvendes ved destillasjonen. Destillasjonsrest benyttes i tunge fyringsoljer eller viderebehandles for fremstilling av smøreolje, bitumen eller petroleumskoks. Man skiller mellom atmosfærisk destillasjonsrest, som er resten etter destillasjon ved atmosfærisk trykk, og den tyngre vakuumdestillasjonsrest, som er resten etter destillasjon under vakuum.