Dessinatør, designatør, yrkesutøver som har som oppgave å tillempe designerens idé til det tekniske produksjonsutstyret, f.eks. å tillempe en designers mønster til plagg til de maskinene som skal fremstille dette. Dessinatøren har tekstilteknisk utdannelse.