Dessertgenerasjon, generasjon som får alle fordeler gratis, som et (oftest lite påaktet) resultat av tidligere generasjoners slit og kamp. Betegnelsen ble visstnok brukt første gang 1966 i Arbeiderbladet, om 1960-årenes arbeiderungdom, og har blitt brukt i ulike sammenhenger om alle senere ungdomsgenerasjoner.