Frigjøring av gass som er løst i væske, og hvor gassen tas opp i gass som er i kontakt med væsken. Eksempel: Fjerning av oksygen fra vann som skal injiseres i oljereservoar.