Fjerning av en adsorbert gass fra overflaten av fast stoff, ofte oppnådd ved oppvarming, motsatt av adsorpsjon. Under prosessen vil overflaten avkjøles, av og til så sterkt at gassen kondenseres. Eksempler: Regenerering av silikagel som har vært benyttet til tørking av luft, regenerering av aktivkull som har vært brukt til fjerning av høyere alkoholer fra etanol. Simon viste i 1931 at prinsippet kunne anvendes for fremstilling av flytende helium fra heliumgass som var adsorbert i trekull.