Herrera-stil, den strenge, nøkterne retning innen spansk renessansearkitektur som hersket særlig under Filip 2; fremst representert ved Juan de Herrera.