Desmidiaceer, mikroalger i grønnalgeklassen Chlorophyceae. Encellede, men oftest delt i to symmetriske halvdeler ved en innsnøring på midten. Stor formrikdom. Desmidiaceer forekommer i store mengder i myrer og sure vann.