Desmerkatter, eldre navn på viverrene, små rovdyrarter i snikekattfamilien. Betegnelsen brukes nå vesentlig om noen arter i underfamilien båndpalmemårer, Hemigalinae. Se palmemårer.