Desman, russerdesman, Desmana moschata,insekteterart i moldvarpfamilien. Kalles også desmanrotte, feilaktig også russisk bisam. Desman blir ca. 20 cm lang, halen utgjør omtrent halvparten. Rødbrun rygg, grå underside. Halen er flattrykt fra sidene og fungerer som et ror under svømming. Forekommer ved langsomtflytende elver, innsjøer og dammer fra den sørøstlige delen av Europa til sentrale deler av det vestlige Asia. Har vært beskattet pga. sin silkebløte pels. Se også desmaner.