designrett

Designrett, vern for produkters og produktdelers utseende. Som produkter regnes her også emballasje, utstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper. Oppnås ved registrering etter søknad inngitt til Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) og betaling av registreringsavgift. Søknad må være inngitt senest ett år etter at designen er gjort allment tilgjengelig av designeren eller den som designerens rett er gått over til, eller av andre som har fått tilgang til opplysninger om design på nærmere bestemte måter som loven angir. Design registreres bare når den er ny og har individuell karakter. Som ny regnes den når ingen identisk design er blitt allment tilgjengelig før søknaden ble innlevert. En design er blitt allment tilgjengelig hvis den har blitt offentliggjort ved registrering eller på annen måte, for eksempel gjennom avbildning, utstilling eller kommersiell utnyttelse, såfremt fagkretsen innenfor den aktuelle sektoren i EØS gjennom sin alminnelige næringsvirksomhet med rimelighet derved kunne ha fått kjennskap til designen. Design regnes som identiske hvis de bare skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter. At designen skal ha individuell karakter, innebærer at helhetsinntrykket som designen gir den informerte brukeren, skal skille seg fra helhetsinntrykket en slik bruker får av annen design som er blitt allment tilgjengelig før søknadsdagen. Designrett gis bare til produkt eller produktdel som under normal bruk er synlig, og omfatter ikke slike trekk ved et produkts utseende som bare er bestemt av teknisk funksjon.

En oppnådd registrering kan helt eller delvis oppheves av Patentstyret eller kjennes ugyldig ved dom, dersom vilkårene for designregistrering ikke var oppfylt. Registreringen medfører, med visse unntak, at innehaveren har enerett til i annet enn privat eller ikke-kommersielt øyemed å utnytte designen, så som ved å tilvirke, utby, bringe i omsetning, innføre, utføre eller bruke et produkt som designen inngår i eller anvendes på, samt å lagre et produkt for formål som nevnt. Designretten omfatter enhver design som ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk.

Registreringen gjelder i inntil fem år fra den dagen søknaden ble inngitt. Den kan etter søknad og mot avgift fornyes for nye femårsperioder til sammenlagt 25 år, såfremt det ikke gjelder en design til en reservedel. Søknad om fornyelse må inngis til Patentstyret tidligst ett år før og senest seks måneder etter den løpende registreringsperiodes utgang.

Designretten er regulert i lov om beskyttelse av design (designloven) av 14. mars 2003 som avløste mønsterloven av 29. mai 1970. Se mønsterrett.

Ved designloven gjennomførte Norge EU-direktivet om rettslig vern av mønstre, som er innlemmet i EØS-avtalen.

Norge er tilsluttet Paris-unionen (Pariskonvensjonen til vern for den industrielle eiendomsrett) og er dermed forpliktet til å beskytte industrielle mønstre og modeller.

Videre lesning

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg