Designloven, lov av 14. mars 2003 som erstattet mønsterloven av 29. mai 1970. Mens mønsterloven gav beskyttelse for en vares utseende eller for et ornament, definerer designloven design som utseendet til et produkt eller en del av et produkt, og gjør det dermed mulig å beskytte for eksempel skjermbilder, typografiske skrifttyper, sammenstilling av produkter og delutseendet til et produkt. Beskyttelsestiden ble med designloven utvidet fra 15 år til 25 år. Designloven ligger til grunn for designrett.