Design management, designadministrasjon eller designledelse; et samlebegrep for læren og teorien om formgivningsaktivitetenes plass og bruk innen en bedrift. Begrepet innbefatter bl.a. planlegging og styring av bedriftens visuelle profil, men også generell kunnskap om hvordan designkompetanse best kan håndteres og stimuleres i en organisatorisk sammenheng. The Design Management Institute i Boston utgir siden 1989 et eget tidsskrift, Design Management Journal.