Desegregasjon, opphevelse av segregasjon; innebærer at man fjerner juridiske, fysiske og evt. andre barrierer mellom folkegrupper som tidligere har vært atskilt, og setter i verk tiltak for å føre dem sammen, iallfall på visse områder. Et eksempel er busstransport av elever en del steder i USA for å motvirke raseskillet i skolene.