Derrisrot, røttene av flere erteblomstarter i planteslektene Derris (særlig i India) og Lonchocarpus (særlig i Sør-Amerika). Inneholder det kjemiske stoffet rotenon. Det er relativt lite giftig for mennesker, og lokalbefolkningen har siden ca. 1750 brukt derrisrot til fiskefangst, da det er en sterk gift for fisk. Som middel mot skadeinsekter er derrisrot kjent siden 1848.