Negativ høyde, et himmellegemes dybde i grader under horisonten, målt langs en vertikalsirkel. Horisontens depresjon, dss. kimmingdalingen.