Depotfartøy, (sjømil.), fartøy som er spesialinnredet for innkvartering av mannskaper og for lager av proviant, reservemateriell, våpen m.m.