Depesje er tidligere betegnelse for et viktig skriv som ble sendt med ilbud. En depesje var et embetsskriv fra et utenriksdepartement til en av dets diplomatiske representanter i utlandet, eller omvendt.