Deoksykortikosteron, desoksycorticosteron, binyrebarkhormon som på samme måte som aldosteron deltar i organismens regulering av likevekten mellom natrium, kalium og hydrogen. Deoksykortikosteron er det første binyrebarkhormon som ble brukt i behandlingen av Addisons sykdom, men brukes ikke lenger.