I grafisk produksjon benyttes densitometer til måling av fargetetthet gjennom å måle lys a) som reflekteres fra en overflate, f.eks. papir (refleksdensitometer), eller b) som slipper gjennom et gjennomskinnelig materiale, f.eks. film (transmisjonsdensitometer). Instrumentet brukes i forbindelse med bildereproduksjon og til kontroll og styring av fargestilling under selve trykkprosessen.