Denominativ, denominal, ord som er avledet av et nomen, dvs. substantiv eller adjektiv, f.eks. dømme av dom, huslig av hus.