Forgrenede krystallaggregater av metaller og legeringer, dannes særlig ved hurtig krystallisasjon fra en dampfase. F.eks. opptrer ofte gull, sølv og kobber i dendrittiske (arborescerende) former i naturen.