Martin Luthers lære er opphavet til den lutherske kirke, som er et av de største protestantiske kirkesamfunnene. Portrett av Martin Luther av maler, kobberstikker og tresnittegner Lucas Cranach – den eldre (1472-1553).

Martin Luther av Lucas Cranach den eldre. Falt i det fri (Public domain)

Den evangelisk-lutherske kirke, kirken som har fått sitt preg av Martin Luthers reformasjon. Den evangelisk-lutherske kirke er den eneste større kirken som selv kaller seg etter en reformatorpersonlighet. Den er fordelt på en rekke innbyrdes organisatorisk uavhengige kirker, hovedsakelig i Tyskland, Skandinavia og USA. I tillegg kommer misjons-kirker i andre verdensdeler. Viktigste er India, Indonesia, Madagaskar og Tanzania. Det finnes om lag 66 millioner lutheranere (2005) og de fleste er medlem av kirker som er tilsluttet Det lutherske verdensforbund.

Lutherdommens bærende prinsipper er Skriften, det vil si Bibelen, som eneste autoritet for tro og lære (dens «formalprinsipp») og læren om rettferdiggjørelsen ved tro alene (dens «materialprinsipp»). Den inntar i mange henseender en midtstilling blant kristenhetens kirkesamfunn. Den skiller seg fra den ortodokse og den romersk-katolske kirke ved å sette Skriften over tradisjonen, ved å hevde det alminnelige prestedømme og derfor avvise hierarkiets midler-rolle, ved å avvise messeofferet og ved å hevde et annet syn på sakramentene. Den skiller seg fra den reformerte kirke ved sin sakramentalistiske oppfatning av dåp og nattverd, ved sin konservatisme i kirkeforfatningsspørsmål og gudstjenesteformer og en noe annerledes orientert fromhetstype. På 1600-tallet ble særlig forskjellene i sakramentlæren, kristologien og læren om utvelgelsen (forutbestemmelsen) betont; til andre tider har det dyptgående fellesskapet vært sterkere fokusert enn forskjellene.

De lutherske kirker ble tidlig statskirker, idet landsherren tok reformasjonsverket i sin hånd både i Tyskland og i Norden. Lutherske frikirker oppstod først i land der lutheranerne var i sterk minoritet. Statskirkeforfatningen opphørte i Sverige 1. januar 2000, i Norge 21. mai 2012. Den lutherske kirke legger stor vekt på sine bekjennelsesskrifter, som dog ikke er helt de samme i alle kirkene. I Danmark og Norge gjelder de oldkirkelige symboler, Luthers lille katekisme og den augsburgske konfesjon som bekjennelsesskrifter. Den svenske og den finske kirken har i tillegg Konkordieformelen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

7. november 2013 skrev sonali sharma

når ble denne artikkelen skrevet? trenger det, siden jeg må skrive det på en kildeliste :)

7. november 2013 svarte Anne Marit Godal

Hei! Du kan skrive datoen det er henta (7. nov 2013). PS: Trykk på Siter denne... over, så ser du alt du treng til kjeldeliste.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.