Den østsyriske kirke, også kalt den assyriske kirke, se den nestorianske kirke.