Vise frem og forklare (hvordan noe er oppbygd og virker); vise, bevise med støtte i anskuelsesmateriale, eksperiment el.l.